Το καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά ήταν φασιστικό; Ναι ήταν!


Τις ημέρες της εθνικής επετείου 28/10 για το ΟΧΙ του Εθνάρχη Ιωάννη Μεταξά στους Ιταλούς Φασίστες, διαπίστωσα ότι πέραν του ότι κάποιοι λησμονούν ποιος είπε το ΟΧΙ και το αποδίδουν δολίως ή εσφαλμένα στο λαό ,οι περισσότεροι αγνοούν  και ποιο ήταν το πολίτευμα της Ελλάδας την πενταετία 1936-1941.
 Οι αριστερούληδες συνήθως λένε ότι το ΟΧΙ δεν το είπε κανείς δικτάτορας Μεταξάς αλλά το είπε ο λαός . Δεν ταιριάζει στο αφήγημα τους ένας που δεν ανήκε στο δικό τους σινάφι αλλά στο σινάφι των κατακτητών να ξεστόμιζε κάτι τέτοιο. Αν βέβαια στη θέση του Μεταξά ήταν κάποιος κομμουνιστής δικτάτορας τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.  Οι δεξιούληδες από την άλλη κάνουν δακρύβρεχτες αναλύσεις στο διαδίκτυο με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κιόλας , είτε για τις μάχες των οχυρών είτε για την εσωτερική οργάνωση του κράτους, αλλά δεν αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα εκείνη την περίοδο ήταν φασιστική και ότι ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν ομοϊδεάτης των κατακτητών.

Φασισμός= η επιβολή του εθνικισμού στο λαό δια της κρατικής μηχανής και η οικονομική οργάνωση της χώρας  γίνεται δια του συντεχνιακού μοντέλου( κορπορατιβισμός ή κορπορατισμός).Αν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς εφαρμόζει το συντεχνιακό σύστημα είναι φασιστικό εξ ορισμού. Αν δεν έχεις κορπορατισμό δεν έχεις φασισμό .  

Στο κορπορατιστικό σύστημα [1] το φασιστικό κράτος διαλύει όλα τα υπάρχοντα σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις που είχαν δημιουργηθεί με φιλελεύθερο τρόπο και δημιουργεί άλλα δικά του στα οποία ομαδοποιεί τους εργοδότες και εργαζομένους έτσι ώστε να ελέγχει και να καθοδηγεί την αγορά εργασίας  .Ή απλώς αλλάζει τις διοικήσεις των υπαρχόντων σωματείων και συνδικάτων με άτομα του δικού του ελέγχου απομακρύνοντας τα ακραία αναρχικά στοιχεία. Αυτή η κρατική παρέμβαση στον κόσμο της εργασίας γίνεται ώστε το κράτος να επιβάλλει τη «συνεργασία των τάξεων», λογική και φιλοσοφία η οποία αντικαθιστά την αντεθνική, φιλοεμφυλιακή και αντιπαραγωγική «πάλη των τάξεων» της μαρξιστικής θεώρησης. Αυτή η συνεργασία μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου γίνεται με επόπτη, και κάποιες φορές με ρυθμιστή, το ίδιο το κράτος. Το κράτος φέρνει τα δύο συμβαλλόμενα μέρη(εργοδοσία+ εργάτες) σε εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και παίζει το ρόλο του διαιτητή στις μεταξύ τους διενέξεις .Στην περίπτωση που σε κάποια συνδικαλιστική διένεξη δεν συμφιλιωθούν  τα δύο μέρη , ειδική κρατική επιτροπή καθορίζει το αποτέλεσμα εις το οποίο τα μέρη οφείλουν να συμμορφωθούν. Απαγορεύονται συνδικαλιστικά μέτρα πίεσης όπως πορείες , διαδηλώσεις ,απεργίες , και στην περίπτωση των εργοδοτών το lock-out. Κάθε παύση εργασίας απαγορεύεται δια νόμου και επιβάλλονται σκληρές ποινές στους πρωταίτιους.

Στις 24/09/1936, δύο μήνες μετά την εκκίνηση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ο Ιωάννης Μεταξάς δίνει συνέντευξη στο «Λαϊκό Παρατηρητή»( Volkischer Beobachter) του Βερολίνου (κάτι σαν τους «New York Times» της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας) για τα χαρακτηριστικά του νεοσυσταθέντος κράτος του. «Το Νέον Κράτος θα είναι συντεχνιακόν και θα δημιουργήσομεν οργανώσεις εργοδοτών και εργοληπτών εις έκαστον νομόν» . [2]
Για να καταφέρει την συνεργασία των τάξεων χωρίς κινητοποιήσεις και στρεβλώσεις διόρισε ως υφυπουργό εργασίας έναν κομμουνιστή, τον Αριστείδη Δημητράτο, ο οποίος ετέθη και γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ . Καταργήθηκαν οι απεργίες και θεσπίστηκαν ποινές για τους  ταραξίες (καταβολή προστίμου στους πρωταίτιους και αλληλέγγυους 50.000δρχ και κάθειρξη ενός έτους .Στην περίπτωση που οι απεργοί θα προέβαιναν και σε διατάραξη της τάξης οι ποινές διπλασιάζονταν). Το φασιστικό μεταξικό Νέον Κράτος επαιρόταν ότι είχε επιτύχει τη συνεργασία όλων των τάξεων και ο Μεταξάς εξυμνείτο ως ο « Μέγας Κοινωνικός Μεταρρυθμιστής». Το φθινόπωρο του 1936 αναφέρει ο ίδιος ο Μεταξάς σε βρετανό αξιωματούχο ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με το καθεστώς του δικτάτορα φασίστα Αντόνιο ντε Ολιβέρα Σαλαζάρ της Πορτογαλίας [Estado Novo (Νέον Κράτος) 1932-1974]. [3]Την ίδια χρονιά η γαλλική εφημερίδα «Παρισινή Ηχώ» παρομοιάζει το καθεστώς Μεταξά με το φασιστικό καθεστώς του δικτάτορα Σαλαζάρ.


Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό των φασιστικών καθεστώτων είναι η οργάνωση της νεολαίας . Ο φασίστας  Μουσολίνι το 1926 δημιούργησε την ΟΝΒ( Opera Nazionale Balilla), ο φασίστας Μεταξάς είχε την ΕΟΝ (Εθνική οργάνωση νεολαίας). Η κατανομή των νέων και  στις δυο οργανώσεις της νεολαίας αντίστοιχα γινόταν βάσει του φύλου και της ηλικίας. Σκοπός της εθνικής νεολαίας η ανάπτυξη συντροφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, η εθνικιστική διαπαιδαγώγηση και το μιλιταριστικό πνεύμα, η εστίαση στην πρωτογενή παραγωγή με δενδροκαλλιέργειες ,αναδασώσεις, ενασχόληση με τη γη στις περιφερειακές δομές της οργάνωσης.


Η ΟΝΒ στη φασιστική Ιταλία για τη φυσική και ηθική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας χωριζόταν ηλικιακά σε τρία  τμήματα:
Α) τα Λυκόπουλα 6-8 ετών (figli della Lupa)
Β) Τους Balilla (8-14 ετών)
Γ)  Τους «Πρωτοπόρους- εμπροσθοφύλακες» 18-22 ετών (Avanguardisti).

Figlio della lupa-Λυκόπουλο


Avanguardista-πρωτοπόρος

Balilla

Στη φασιστική Ελλάδα του Μεταξά η ΕΟΝ είχε παρόμοια διάταξη ηλικιακή σε τρία τμήματα:
Α) Σκαπανείς (7-13 ετών)
Β) Φαλαγγίτες Β (14-18 ετών)
Γ) Φαλαγγίτες Α (19-25 ετών)
Προς τα τέλη του 1938 η ΕΟΝ του φασίστα Μεταξά απαριθμούσε πάνω από 500.000 μέλη.

Φαλαγγίτες Α
Πολύ πιθανόν το όνομα Φαλαγγίτες για τη νεολαία του να το δανείστηκε ο Μεταξάς από την «Ισπανική Φάλαγγα» του Ισπανού φασίστα Χοσέ Αντόνιο Πρίμο Ντε Ριβέρα.

Σύγχρονοι Ισπανοί φαλαγγίτεςΈνα κοινό χαρακτηριστικό όλων των εθνικιστικών καθεστώτων του μεσοπολέμου ήταν η προσήλωση στο σκοπό της «Αυτάρκειας» σε βασικά αγαθά αιχμής (βασικές βιομηχανικές  πρώτες ύλες και βασικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα ) με σκοπό την ανεξαρτητοποίηση της Εθνικής Οικονομίας και την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων( πχ πόλεμος) . Η μάχη για την αυτάρκεια συνοδευόταν από πολιτικές εμπορικών αποκλεισμών και επιβολή δασμών σε ξένα προϊόντα προς ενίσχυση της ντόπιας οικονομίας.
Ο φασίστας Μουσολίνι ξεκίνησε την καμπάνια για την επίτευξη της Αυτάρκειας από το 1924. Ο φασίστας Μεταξάς το 1938 είχε ήδη μυριστεί τον ερχομό του πολέμου και διέταξε όλες οι αγροτικές ενώσεις και οι δομές της ΕΟΝ της περιφέρειας να μπουν σε εγρήγορση. Ούτε σπιθαμή γης να μην μείνει ακαλλιέργητη.

 Άλλες εξόφθαλμες ομοιότητες μεταξύ του φασιστικού μοντέλου και του μοντέλου Μεταξά συναντάμε σε κοινά δόγματα, εμβλήματα και χαιρετισμούς . Τον Μουσολίνι τον αποκαλούσαν «Duce» που σημαίνει ηγέτης ή καθοδηγητής , όπως επίσης και «Conduttore Nazionale» (Εθνικός Κυβερνήτης). Τον φασίστα Ιωάννη Μεταξά τον αποκαλούσαν « ο Εθνικός Κυβερνήτης»

Στα πλαίσια του πολιτισμού ο φασίστας Μουσολίνι εξήγγειλε την επανίδρυση της «Τρίτης Ρώμης» (La Terza Roma) ιδρύοντας το 1924 το φασιστικό ίδρυμα κουλτούρας (instituto fascista della cultura). Κύριο πολιτιστικό δόγμα του φασίστα Ιωάννη Μεταξά ήταν ο «Τρίτος ελληνικός πολιτισμός» (πρώτος ο αρχαιοελληνικός, δεύτερος ο βυζαντινός και τρίτος ο Μεταξικός ).  Ιδρύθηκε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών το 1938, εγκαινιάστηκε η πρώτη Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάππειο το ίδιο έτος και έγιναν πρώτη φορά παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο και στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στους αρχαιολογικούς χώρους και στους θησαυρούς, οι οποίοι εγκαίρως κρύφτηκαν προ του πολέμου με κάθε μυστικότητα κάτω από τα δάπεδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Ελήφθη πρόνοια για την  διατήρηση των αρχαιολογικών μνημείων.[4]Άλλη εξόφθαλμη ομοιότητα ήταν ο Μουσολινικός χαιρετισμός με προτεταμένη τη δεξιά παλάμη. Οι Ιταλοί τον εν λόγω χαιρετισμό τον αποκαλούν «saluto Romano» (=ρωμαϊκός χαιρετισμός). 

Saluto Romano-Πορεία προς τη Ρώμη 1922


Πώρωσις!!!!!


Να δούμε και μερικά εμβλήματα

Έμβλημα Balilla πέλεκυς


Ρωμαίος ραβδούχος

Ο διπλούς πέλεκυς της ΕΟΝ Μεταξά

Διπλός μινωικός πέλεκυς, ΕΟΝ

Στην τελευταία φώτο βλέπουμε και επιρροές από το Γ`Ράιχ , «ένα έθνος, ένας Βασιλεύς, ένας αρχηγός, μια νεολαία » , «Ein volk, ein Reich, ein Fuhrer» στην περίπτωση του Χίτλερ . 

Στο θέμα της θρησκείας και εκεί βλέπουμε μεγάλες ομοιότητες. Ο φασισμός ήταν σφικτά δεμένος με τον καθολικισμό και ουδέποτε τον πείραξε ακόμα και αν ο Μουσολίνι ξεκίνησε ως κομμουνιστής άθεος στα νιάτα του λόγω της κατήχησης που πήρε από τον πατέρα του, Alessandro Mussolini ,που ήταν αναρχοκομουνιστής . Το όνομα του ολόκληρο είναι  Benito Amilcare Andrea Mussolini. Και αποτελεί σύνθεση από τρεις αριστερούς της εποχής , τον  Benito Juarez πρόεδρο του Μεξικού και τους Ιταλούς  Amilcare Cipriani και  Andrea Costa. Αργότερα άλλαξε ιδεολογία μελετώντας Νίτσε και τον οικονομολόγο κοινωνιολόγο Βιλφρέντο Παρέτο.[5] Παρ`όλα αυτά την εκκλησία δεν την πείραξε και σύναψε όντας Duce και σύμφωνο συμφιλίωσης με τον Πάπα .Μάλιστα το 1924 εξυγίανε πολλές επιχειρήσεις και τράπεζες του Βατικανού με δημόσιο χρήμα  (bail-out)[6]. Ο Μεταξάς ήταν πολύ θρήσκος και το καθεστώς του είχε άριστες σχέσεις με την εκκλησία .Μάλιστα η ΕΟΝ εκκλησιαζόταν συχνάκις με διαταγή  του «Πρώτου Σκαπανέα» Ιωάννη Μεταξά. Ο Μεταξάς θεωρούσε την Ελληνορθοδοξία πυλώνα του έθνους .


Από τα άνωθεν στοιχεία συμπεραίνουμε ότι το Μεταξικό καθεστώς της 4η Αυγούστου ήταν 100% φασιστικό και εντάσσεται επάξια στο πάνθεον των φασιστικών καθεστώτων του μεσοπολέμου. 
Οι δεξιούληδες αντιπαρατάσσουν ως προς αυτό το πόρισμα τα κάτωθι :
«Ο φασισμός είναι ιμπεριαλιστικός ενώ το καθεστώς του Μεταξά ήταν εθνοενωτικό και ηπίων τόνων οπότε δεν συγκαταλέγεται στα φασιστικά καθεστώτα. Επίσης δεν υποστηρίχτηκε ο Μεταξάς από κάποιο λαϊκό κόμμα-κίνημα του οποίου ο ίδιος να ηγείτο και  το οποίο να τον έφερε στην εξουσία από τα κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον οι Ιταλοί φασίστες έκαναν φυλετικές διακρίσεις και ήταν αντισημίτες ενώ οι Έλληνες όχι.»

Αποδόμηση: ο ιμπεριαλισμός δεν είναι πολιτειακό γνώρισμα ενός καθεστώτος αλλά έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε ηγέτη , το στρατηγικό του όραμα, τα γεωπολιτικά δρώμενα καθώς και με εξωγενείς ευνοϊκούς παράγοντες. Όταν ο Μουσολίνι μιλούσε για την «Τρίτη Ρώμη» δεν εννοούσε μόνο πολιτιστικά αλλά και εδαφικά . Δηλαδή ήθελε την επανίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με ιμπεριαλιστικές διαθέσεις κυριαρχίας στη Μεσόγειο . Είχε όμως τη στήριξη της Γερμανίας και ο «άξονας» απαριθμούσε συνολικά περί τα 140 εκατομμύρια πληθυσμό συν τους συμμάχους και συμπαθούντες .  Ο Μεταξάς τέτοιο πληθυσμιακό εκτόπισμα δεν το είχε και οπότε αρκέστηκε στην ανοικοδόμηση του Νέου Κράτους και στην αφύπνιση του εθνικισμού στις ψυχές των Ελλήνων.  Μεταπολεμικά ο μεγαλύτερος ιμπεριαλιστής του πλανήτη είναι οι ΗΠΑ. Είναι φασιστικό κράτος η Αμερική;   

Το ότι δεν προϋπήρξε κάποιο κόμμα και κίνημα στην περίπτωση Μεταξά όπως έγινε με τον Μπενίτο Μουσολίνι , όπου το 1919 δημιούργησε το κίνημα «Fasci Italiani di Combattimento»( δέσμες μάχης) και το  1921 ίδρυσε το «Partito Nazionale Fascista» (Εθνικό φασιστικό κόμμα) , αυτό δεν είναι πολιτειακό γνώρισμα αλλά τρόπος μετάβασης στην εξουσία.
Ένα κλασικό γνώρισμα του φασισμού ,που τον διακρίνει απόλυτα από τον Εθνικοσοσιαλισμό, είναι ότι δεν έχει επιστημονικό φυλετισμό και  δεν είναι αντισημιτικός. Να το κάνουμε πιο  λιανά , ο φασισμός δεν είναι ρατσιστικός! [7]

Επίλογος
Οι δεξιοί να ξεβολευτείτε και να δείτε τα στοιχεία. Δεν σας βολεύει η αλήθεια ότι το Τεταρταυγουστιανό καθεστώς ήταν εναργώς φασιστικό διότι δεν ταιριάζει με το αφήγημα της «Δημοκρατίας» σας, μιας και το «Εθνικόν Νέον Κράτος» ήταν «κράτος αντικομμουνιστικόν, αντιφιλελεύθερο και αντικοινοβουλευτικόν». Σε κάθε μα κάθε ομιλία του ο Εθνάρχης Μεταξάς δεν έχανε την ευκαιρία να επισημάνει τις παθογένειες του κοινοβουλευτισμού της Δημοκρατίας σας. Το  πόσο αυτό το ξενόφερτο αγγλοσαξονικό μοντέλο (σύστημα Westminster) ,που απολύτως καμία σχέση δεν έχει με την Αθηναϊκή Δημοκρατία και την Ελλάδα εν γένει, δεν ταιριάζει επ`ουδενί στην ιδιοσυγκρασία του λαού μας και βγάζει στην επιφάνεια τη διχόνοια που είναι χαρακτηριστική παθογένεια της φυλής μας αρχαιόθεν.
 Το 1940 δεν μας επιτέθηκαν οι φασίστες και η Ελλάδα δεν νίκησε κανέναν φασισμό .Μας επιτέθηκαν οι Ιταλοί γιατί αυτά ήταν τα σχέδια του ιμπεριαλιστή Μουσολίνι και εμείς ήμασταν ήδη φασίστες εν Ελλάδι από τις 4/08/1936. Ο φασίστας Μουσολίνι κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του ομοϊδεάτη του φασίστα Ιωάννη Μεταξά.  Σταματήστε εσείς οι χριστιανοπατριδοκάπηλοι Νεοδημοκράτες να καπηλεύεστε τον πατριωτισμό και το τρίπτυχο «Πατρίς Θρησκεία Οικογένεια» με το οποίο δεν έχετε απολύτως καμία σχέση. Το μόνο που σας ενδιέφερε από την εποχή του αριβίστα ψευτοεθνάρχη Καραμανλή ήταν τα «τζάκια» σας και τα οφίτσια σας.

 Το φασιστικό καθεστώς Μεταξά πέτυχε και κατόρθωσε σε μόλις 4 χρόνια να θωρακίσει την Ελλάδα και να την προετοιμάσει να αντιμετωπίσει όχι μία αλλά δύο αυτοκρατορίες. Ο λαός αγάπησε τόσο πολύ τον ηγέτη του που οι πάντες τον προσφωνούσαν «Μπάρμπα-Γιάννη»[8]. Το έπος του 40 γράφτηκε γιατί ο Μεταξάς κατόρθωσε να συμφιλιώσει και να ενώσει τους Έλληνες και να εμφυσήσει στις ψυχές τους τον εθνικισμό, ενώ σήμερα , εν καιρώ της Δημοκρατίας σας, οι Έλληνες κυνηγούν Πόκεμον στο Σύνταγμα. 

Ζήτω ο Εθνάρχης Φασίστας Μεταξάς   [1] Γ.Πάμπουκας- ο φασισμός και αι ιδεολογικαί του βάσεις (κεφάλαιο Ζ, το συντεχνιακό σύστημα σελ.91) και Σ.Πλουμίδης-το καθεστώς Μεταξα 1936-1941(κεφάλαιο 2 σελ. 103-136)

[2]Σ.Πλουμίδης- το καθεστώς Μεταξά (σελ.110)

[3] Jon V. Kofas-Authoritarianism in Greece:the Metaxas Regime σελ.186 

[4] http://ioannismetaxas.gr/

[5] O Vilfreddo Paretto ήταν από τις βασικές επιρροές του Μουσολίνι και οικονομολόγος του φασιστικού καθεστώτος .Μάλιστα έχει επηρεάσει όλη την οικονομολογία μιας και αναφέρεται σε κάθε δοκίμιο Μικροοικονομίας κάνοντας αναφορά στην «αποτελεσματικότητα κατά Παρέτο» (Pareto efficiency)

[6] Valerio Castronovo- Storia Economica d`Italia (κεφάλαιο 4 ,σελ.183)

[7] Ούβε Τιμ- τι είναι πραγματικά ο φασισμός (σελ.13) .Διάβασε και αυτό : http://paratiritirio-ellinofonon-graikylon.blogspot.gr/2016/07/blog-post_12.html

[8] Μπάρμπα-Γιάννη τον έλεγε από αγάπη ο λαός τότε .Σήμερα κάποιοι Εθνικοσοσιαλίζοντες λοιδορούν τον Μεταξά αποκαλώντας τον έτσι αλλά ειρωνικά διότι αυτοί ήθελαν να είχε συμμαχήσει με τον Άξονα. Μάλλον δεν έχει πέσει στην αντίληψη τους το ημερολόγιο Μεταξά .Ας διαβάσουν το παρακάτω απόσπασμα και ας μας πουν τι θα έκαναν στην θέση του Μεταξά : http://www.ioannismetaxas.gr/Anakoinosis%20I.Metaxa%20pros%20Idioktitas%20Athinaikou%20Tupou.pdf

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το Δημόσιο Χρέος επί Γεωργίου Παπαδοπούλου (1967-1973): H Aλήθεια και η Παραποίησή της

Η απάτη του Αμίρ μέσα από τις επίσημες σελίδες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Οικονομική μετανάστευση υπό το πρίσμα των πολιτικών ιδεολογιών