Εθνικιστής ή Εθνικοσοσιαλιστής ;


Ο Εθνικισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι δύο Ιδέες , που έχουν συνυφανθεί άρρηκτα μεταξύ των από τα ΜΜΕ, την Αριστερή ψευδο-διανόηση αλλά και από παρακρατικές , υπόγειες ομάδες συμμοριτών , που προσπαθούν να εξευγενίσουν και να εξελληνίσουν την Γερμανική αυτή Ιδέα-δεν είναι λίγοι άλλωστε , που ονομάζουν τον εθνικοσοσιαλισμό ως «εθνοκοινωνισμό» ίνα καταδείξουν έτσι , την «ελληνικότητα» της Ιδέας αυτής.

Ο Εθνικοσοσιαλισμός , εφηρμόσθη μόνον εν Γερμανία εν έτη 1933 , με την πρωθυπουργοποίηση του Αδόλφου Χίτλερ . Είναι λάθος να ταυτίζονται με την Ιδεολογία-και όχι με την μορφή του πολιτειακού καθεστώτος-τα υπόλοιπα κράτη της δεκαετίας του 1930. Σε Ιδεολογικό επίπεδο , τα Ευρωπαϊκά κράτη εστερνίσθησαν μόνον της Αρχή του Ενός ( Fuhrerprinzip ) και τον αντικομμουνισμό , όχι όμως ως Πόλεμο έναντι της Σημιτικής «ασθένειας» που μιαίνει την Ευρωπαϊκή Γή αλλά επικαλούμενα τον "Εθνικό Κίνδυνο" . Ακόμη , εκλείπει η Λυδία Λίθος στην οποία εβασίσθη ο Εθνικοσοσιαλισμός : Οι Φυλετικοί Κύκλοι. Η Νέα Ευρώπη υπό την ηγεσία του Α. Χίτλερ , εσχηματίσθη βάσει των «Νόμων της Νυρεμβέργης» οι οποίοι εσχημάτισαν Τρείς Φυλετικούς Κύκλους .

Στον Πρώτο , υπήχθησαν οι Άριοι Λαοί που αποτελούσαν την Herrenvolk (ή αλλέως «κυρίαρχη φυλή»)-οι οποίοι εθεωρούντο Απόγονοι και Ομόφυλοι της Γερμανικής Φυλής και ήσαν κυρίως οι Σκανδιναβικές Χώρες , αλλά και «ισχυροί πληθυσμοί» σε άλλες χώρες πέραν του Ευρωπαϊκού Βορρά όπως π.χ. στην Ελλάδα (βλ. διάκριση των Ελλήνων σε «Griechen»-δια τους φυλετικά παρηκμασμένους-και σε «Hellenen»-δια τους Άριους.) Αυτοί, επιφορτίζοντο από την Ιερά Αποστολή της διεκπεραίωσης του Πολέμου κατά των Μιαρών Φυλών και από αυτή , της Επανένωσης όλων των Γερμανικών Φυλών.
Στον Δεύτερο Κύκλο , υπήχθησαν οι «Εκπαιδεύσιμοι Λαοί» που είχον μερικώς εκφυλισθεί αλλά έδειχναν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στο Παγγερμανικό Όραμα-τέτοιοι ήσαν «μερικώς εκφυλισμένοι» λαοί με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Ρουμάνους , οι οποίοι ένεκα πλούσιου υπεδάφους , εθεωρούντο άλλοτε «Απόγονοι Ρωμαίων» και άλλοτε «εκφυλισμένοι».

Στον Τρίτο Κύκλο , υπήχθησαν οι Υπάνθρωποι «Untermenschen» στους οποίους ανήκουν οι Ρομά , Ρώσοι , και συλλήβδην η Σλαβική Φυλή , καθώς και οι Εβραίοι οι οποίοι έπρεπε να εξαλειφθούν.
Επομένως , είναι πασιφανές , πως τούτη η Ιδεολογία εγγενώς απευθύνεται μόνον στους Γερμανούς και η πλήρης υιοθέτηση της από μη «Άριους» αποτελεί αναγνώριση και υποταγή στην Ανωτερότητα της Άριας Φυλής. Έτσι , η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εκ των πραγμάτων αδυνατούσε να εστερνισθεί μία ιδέα που απέβλεπε στην εξαφάνιση της.

«Ελληνικός» Εθνικοσοσιαλισμός
Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται πως κατ ουσίαν Ελληνικός Εθνικοσοσιαλισμός είναι αδύνατον να υπάρξει-εκτός εάν θεωρείτε , την Ελληνική Φυλή μακρινό συγγενή της Γερμανικής. Οι «Έλληνες» Εθνικοσοσιαλιστές , επικαλούνται την «λατρεία» της Αρχαίας Ελλάδας και την υποτιθέμενη «έμπνευση» από Φιλοσόφους όπως ο Ηράκλειτος , οι Ιδέες του οποίου ενέπνευσαν τον Πλάτωνα να δημιουργήσει την Ιδεώδη Αριστοκρατική Πολιτεία . Ο Εθνικοσοσιαλισμός βασίζεται εξ ολοκλήρου στο Αίμα-εξ ου και η μυστηριακή Θρησκεία του Αίματος που ανεδύθη στα υπόγεια του Βεβελσμπούργκ-θεωρώντας έμφυτη την ευφυΐα και την αγχίνοια σε όσους...έχουν ξανθή κώμη και γαλανά μάτια (!!!) .

Η ευγονία του Πλάτωνος , αποτελεί μία επίπονη διαδικασία κατά την οποία εξετάζονται ενδελεχώς τόσο οι σωματικές ικανότητες του ατόμου-που πρέπει να έχει αυξημένη σωματική διάπλαση-αλλά και οι πνευματικές ικανότητες του-μην λησμονούμε άλλωστε το αυστηρό κριτήριο που έπρεπε να πληρεί κάποιος ώστε να φοιτήσει στην Πλατωνική Ακαδημία : « Αγεωμέτρητος , μηδείς εισίτω» . Τα άτομα που πληρούσαν όλα τα χαρακτηριστικά -οι λεγόμενες «βέλτιστες Φύσεις» - υποχρεούντο να τα καλλιεργήσουν στον μέγιστο βαθμό- «πειθοί τε και ανάγκη» -, βάσει ενός σκληρού Εκπαιδευτικού προγράμματος που τους οδηγούσε στην Τελείωση . Φυσικά , τέτοια άτομα σύμφωνα με τον Πλάτωνα , ευρίσκοντο σε όλες τις τάξεις της κοινωνίας και θα έπρεπε να εξευρεθούν και να αναβαθμιστούν. Ουδεμία σχέσις επομένως υφίσταται με την σαθρή «ευγονία» -διαιώνιση κατ ουσίαν ξανθοτρίχιδων-του Χίτλερ και του Εθνικοσοσιαλισμού.

Συνοψίζοντας , Ο Εθνικοσοσιαλισμός αποτελεί μία Ιδέα ακραιφνώς Γερμανική και βασίζεται στην Μεταφυσική Πίστη πως κάθε Λευκός Άνθρωπος είχε Απώτατη καταγωγή , από την Άρια-Γερμανική Φυλή . Όσοι , λόγω επιμειξιών , έχασαν την καθαρότητα των πρέπει να χαθούν .
 Μειόδοται οι κομμουνιστοσυμμορίται , μειοδόται όμως και οι ημίτρελλοι Γερμανόπληκτοι .


Σχόλια

 1. Με όλο το σεβασμό, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με αυτή σας την προσέγγιση.

  Όταν φέρνουμε σαν παράδειγμα τον Εθνικοσοσιαλισμό όπως αυτός εκφράστηκε στη Γερμανία, για να πούμε ότι οι Έλληνες δε θα μπορούσαν να είναι Εθνικοσοσιαλιστές, είναι σαν να φέρνουμε ως παράδειγμα τη Δημοκρατία όπως αυτή εκφράστηκε στην αρχαία Ελλάδα, για να πούμε ότι κανείς πλην των Ελλήνων δε θα μπορούσε να είναι οπαδός της Δημοκρατίας, μιας που στόχος της ήταν η ευημερία των Ελλήνων -άσχετα από το τι πετυχαίνει στην πραγματικότητα- κι άρα κανείς άλλος πλην των Ελλήνων δε θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί της. Εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος, μα η Δημοκρατία βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, οπότε θα μπορούσαν και οι άλλοι λαοί να την εφαρμόσουν, αρκεί να πιστεύουν στις βασικές αρχές της. Αν αυτό ισχύει για τη Δημοκρατία τότε ισχύει και για τον Εθνικοσοσιαλισμό, άρα όποιος συμφωνεί με τις βασικές αρχές του Εθνικοσοσιαλισμού θα μπορούσε να τον εφαρμόσει προς όφελός του χωρίς απαραίτητα να είναι Γερμανός.

  Τα τρία στοιχεία που συνθέτουν τον Εθνικοσοσιαλισμό είναι ο Εθνικισμός, ο Φυλετισμός και ο Σοσιαλισμός. Για να δούμε αν οι Έλληνες είναι ασύμβατοι με τον Εθνικοσοσιαλισμό τότε θα πρέπει να εξετάσουμε τη σχέση των Ελλήνων με αυτά τα τρία στοιχεία ξεχωριστά.

  Εθνικισμός: Αν κάποιος είναι Εθνικιστής έρχεται σε αντίθεση με τα ελληνικά ιδεώδη;

  Φυλετισμός: Aν κάποιος είναι Φυλετιστής έρχεται σε αντίθεση με τα ελληνικά ιδεώδη;

  Σοσιαλισμός: Αν κάποιος είναι Σοσιαλιστής έρχεται σε αντίθεση με τα ελληνικά ιδεώδη;

  Επειδή απευθύνομαι μόνο σε όσους γνωρίζουν έστω και στοιχειωδώς την ελληνική ιστορία, δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για το ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δε θα μπορούσαμε ν' απαντήσουμε καταφατικά σε κανένα εκ των άνωθεν ερωτημάτων. Για το Φυλετισμό θα πω μόνο, μιας που είναι ο περισσότερο δυσφημισμένος, ότι δε μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται πως δεν είναι Φυλετιστής και ταυτοχρόνως να λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, γιατί απλούστατα το δημογραφικό δε θα έπρεπε να το αναγνωρίζει ως πρόβλημα, αφού ακόμα κι αν εξαφανιζόντουσαν τα 10.000.000 των Ελλήνων, θα μπορούσε πολύ εύκολα να φέρει άλλα 10.000.000 ανθρώπων από την Αφρική κι έτσι θα έλυνε αμέσως το ζήτημα.
  Φυλετιστής δεν είναι μόνο όποιος πιστεύει σε ανώτερες και κατώτερες φυλές, αλλά και όποιος απλώς επιθυμεί να διατηρηθεί ο πλούτος της διαφορετικότητας με το να παίρνει αρνητική θέση στο ζήτημα της φυλετικής επιμειξίας.

  Σε ό,τι αφορά το Φυλετισμό όπως αυτός εκφράστηκε στη Γερμανία, δεν ισχύει ότι θεωρούσε ανώτερους όσους είναι ξανθοί με γαλάζια μάτια, αφού άλλωστε κι ο Χίτλερ μελαχρινός ήταν, εν αντιθέσει π.χ. με τους Σλάβους που είναι κυρίως ξανθοί με ανοιχτόχρωμα μάτια. Πρόκειται απλώς περί μύθου.

  Με εκτίμηση,

  Δημήτρης Μάγνης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το μισελληνικό κίνημα MGTOW (Men Going Their Own Way=οι άνδρες διαβαίνουν το δρόμο τους)

Γιατί προπηλάκισαν τον ανθέλληνα Μπουτάρη;

Goody’s «ΕΒΓΑΙΝΕΣ;» .Εκφυλισμένη νεοταξική διαφήμιση